Saturday, March 24, 2012

Majlis Bazaar Amal 2012

Hari Sabtu
10 Rabi'ulakhir 1433H / 3 Mac 2012M
Nadi Riyadhi Madinat Nasr, Hayyu Sadis
Jam: 8.30 pagi hingga 4.00 petang      
Alhamdulillah ke atas hadrat Ilahi kerana dengan berkat izin-Nya, Unit Kebajikan dan Kemasyrakatan (UKDK) telah mengadakan majlis Bazar Amal yang bertujuan untuk mengasuh mahasiswa-mahasiswi BruCai dalam menjalankan perniagaan di samping melatih mereka untuk berdikari malah bekerjasama dalam membuat persiapan ketika menjalankan perniagaan.

Tetamu kehormat majlis yang juga merupakan duta besar Brunei di Mesir, Dato Paduka Haji Awang Mohd. Mahdi Bin Pehin Orang Kaya Digadong Seri Diraja Dato Laila Utama Haji Awang Abdul Rahman
Acara dimulai dengan bacaan ummul Kitab dari Ketua Uada, Ustaz Shah Afandy.
Kata-kata aluan dari Tetamu Kehormat Majlis.
Turut diadakan dalam majlis tersebut ialah pertandingan-pertandingan yang melibatkan setiap rumah sukan BruCai yang dihakimi oleh pihak kedutaan Brunei. Antara pertandingan tersebut ialah:
1. Pertandingan membuat agar-agar, tomyam dan ikan tiga rasa(terbuka untuk 3 orang lelaki sahaja)
2. Pertandingan membuat lapik meja jepun dan lapik meja bulat( terbuka kepada perempuan sahaja)
3. Pertandingan membuat Frame gambar yang mengandungi aktiviti-aktiviti Brucai dari tahun 2010-2012 ( terbuka kepada laki-laki sahaja)

 

Persembahan tarian aduk-aduk Brunei.
Majlis Perasmian Bazar Amal 2012M/1433H.
Antara makanan dan minuman yang dijual pada bazar tersebut
Salah seorang pemenang dari salah pertandingan yang disebutkan di atas.
 
Gambar ramai bersama pihak kedutaan Brunei. =)

Read more...

Sunday, March 11, 2012

Sambutan Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam Yang Ke-28.

 Hari Khamis
1 Rabi'ulakhir 1433H/ 23 Febuari 2012M
Marriot Hotel, Zamalek , Mesir
6.00  - 10.00  Malam


   
 
   
 
 
  

Read more...

Majlis Kesyukuran Sempena Hari Kebangsaan Brunei

Hari Rabu
30 Rabi'ulawal 1433H / 22 Febuari 2012M
Rumah Kedutaan  Besar Negara Brunei Darussalam Di Mesir
Jam: 3.30 - 7.00 Petang

Alhamdulillah dengan berkat I'nayah dan Perlindungan Allah s.w.t, pada 23hb Februari yang lepas genaplah usia hari kemerdekaan Negara Brunei Darussalam yang ke-28. Bagi sama-sama menyambut hari tersebut, mahasiwa-mahasiwi Brucai telah mengadakan majlis kesyukuran memohon agar negara kita sentiasa dalam keadaan aman, makmur dan sejahtera serta dipenuhi rahmat yang berpanjangan dariNya. Aminn.

 
 
  
  


**Fakta mengenai slogan Brunei**

    Pada asalnya slogan tersebut ialah hasil pengubahsuaian yang dibuat oleh Awang Haji Mahali bin Haji Abdullah dari perkataan asalnya yang berbunyi, 'Daaim Muhsin Bilhuda'  yang bermaksud 'seorang lelaki yang beristeri yang berzina'. Asal perkataan tersebut tidak diketahui siapa penulisnya tetapi ia dipercayai datang dari pihak istana. Tetapi disebabkan oleh maksudnya yang kurang elok, maka  Awang Haji Mahali bin Haji Abdullah mencadangkan enam ayat barn bagi menggantikan ayat tersebut.Ayat -ayat tersebut ialah: 
`Daa imul mu sinunna bilhuda; 
`Daa imun muhsinani bil huda;
`Daa imunal muhsinuna bilhuda; 
Adaa imul muhsinu bi huda; 
Addaa imin nil mun sinan bilhuda; dan 
Adaa imuna al muhsinuna bil huda' 
Keenam-enam ayat tersebut telah disenaraikan dan dihadapkan kepada Yang Amat Mulia Pengiran Anak Kamaruddin untuk disembahkan ke hadapan Majlis Kebawah Du l i Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien (AI-Marhum Sultan Haji Omar `Ali Saifuddien I I I)  bagi mendapatkan perkenan baginda , ayat mana yang diperkenankan untuk menjadi  slogan bendera Brunei. Akhirnya ayat keenam yang berbunyi: Addaa imuna al muhsinuna bil huda'  (Sentiasa Membuat Kebajikan  Dengan Petunjuk Allah) diperkenankan untuk dipatrikan pada 
Panji-Panji Brunei  sebagai slogan bendera Brunei Darussalam.


Read more...

Tuesday, February 21, 2012

Pembayaran Yuran Sessi Kedua

Tarikh : 18hb Februari 2012

1. Ak. Mohammad Daud bin Pg. Matassan.
(Bagi kawasan Rabaah El Adawiyah).
Tempat : Imarah 12, Syaqqah 208, Rabaah El Adawiyah.

2. Fairuz binti Haji Abdul Rahman.
(Bagi kawasan Syabab El Mohandesien).
Tempat : Imarah 4, Syaqqah 34, Syabab El Mohandesien.

Bagi mahasiswa dan mahasiswi yang tidak dapat hadir untuk membuat pembayaran yuran pada hari tersebut hendaklah menghantar seorang wakil.

Adapun kadar kutipan yuran bagi semester kedua adalah seperti berikut :

a. Mahasiswa-mahasiswi dermasiswa kerajaan KDYMM (lama) : LE 200.00
b. Mahasiswa-mahasiswi dermasiswa kerajaan KDYMM (baru) : LE 200.00
c. Mahasiswa-mahasiswi persendirian tidak dikenakan pembayaran.

Read more...

Saturday, February 18, 2012

Majlis Sambutan Maulidur Rasul Sallalahu A'laihi Wassalam

Hari Sabtu
4hb Februari 2012M/ 12 Rabi'ulAwal 1433H
Rumah Duta Besar Negara Brunei Darussalam Di Mesir
Jam: 1.15 Petang-5.00 Petang

Read more...